Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ayıp

11 Haziran 2021

     Utanılacak davranış veya durum, toplumun ahlak kurallarına aykırı işler; kusur, noksanlık. Arapça ayb (=utanılacak şey, leke) sözünden. Çoğulu uyūb’dur. Arapça ayb sözcüğüne Farsça -cū (-cı, -ci) eki getirilerek ayb-cū (=insanın ayıplarını, kusurlarını araştıran) kelimesi türetilmiştir. Arapça ayb sözcüğüne Farsça -gū (=söyleyen, diyen) eklenerek ayb-gū (=dedikoducu) sözü oluşturulmuş. Kürtçede ayb veya ayıb, Türkçede ayıp şekliyle biliniyor.