Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Aymaz

25 Şubat 2023

     Çevresinde olup bitenlere ilgisiz olan, umursamayan. Türkçe aymak (=kendine gelmek, gözü açılmak) yüklemiyle bağlantılıdır. Türkçedeki ayılmak (=baygınlık veya sarhoşluk gibi durumlardan çıkarak kendine gelmek) ve ayıkmak (=uyanmak, kendine gelmek) sözleri de aynı köktendir. Bu sözler Orta Çağ Türkçesindeki adır (=ayırmak) sözcüğüyle ilişkili sanılıyor. Aymak yüklemindeki ay kök sözcüğüne olumsuzluk ifade eden -maz son eki eklenerek türetilmiştir.