Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayran

5 Kasım 2021

     Süt türevi bir içecek. Sevortyan Türkçe ayran sözünü ayırmak fiiliyle ilişkilendirmiştir. Yağın sütten ayrılmasıyla oluştuğundan bu şekilde adlandırıldığı sanılmıştır. Kaşgarlı’nın sözlüğünde ayran sözü yer almaktadır. Bununla birlikte ayran sözünün ağarmak yüklemiyle bağlantılı olan ağaran sözünden dönüştüğünü öne sürenler de bulunmaktadır. Orhun Yazıtlarında ürün sözü ‘beyaz, ak’ karşılığındadır. Ayran kelimesiyle ürün kelimesi arasında bir münasebet arayanlar da görülüyor. Kazakça, Türkmence, Rusça, Uygurca ve Azerice ayran, Özbekçe äyràn, Tatarca ve Başkırtça äyrän.