Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ayseli

8 Mayıs 2021

     Temiz ay. Türkçe ay ve seli/sili (<siliğ: ‘temiz, tatlı dilli) sözlerinden oluşmaktadır. Kadın şahıs adlarındandır. Ayseli adında olduğu üzere Günseli ve Nurseli gibi adlarda da -seli son eki bulunuyor. Bu isimlerdeki -seli son eki Ayseli’dekiyle aynı karşılıktadır. Kaşgarlı Mahmud’un sözlüğünde siliğ sözü ‘temiz, ince, yakışıklı, tatlı dilli’ diye ifade edilmiş.