Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayseli

8 Mayıs 2021

     Temiz ay. Türkçe ay ve seli/sili (<siliğ: ‘temiz, tatlı dilli) sözlerinden oluşmaktadır. Kadın şahıs adlarındandır. Ayseli adında olduğu üzere Günseli ve Nurseli gibi adlarda da -seli son eki bulunuyor. Bu isimlerdeki -seli son eki Ayseli’dekiyle aynı karşılıktadır. Kaşgarlı Mahmud’un sözlüğünde siliğ sözü ‘temiz, ince, yakışıklı, tatlı dilli’ diye ifade edilmiş.