Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Aza

22 Mart 2023

     Üye; organ, vücudun bağımsız kısımları. Aynı karşılıktaki Arapça ‘użv’ sözcüğünün çoğulu olan a’zâ (=üyeler, organlar) sözcüğünden gelmektedir. Azerice üzv, Uygurca äza, Türkmence ağzā, Tatarca äğza, Özbekçe äzà, Başkırtça ağza.