Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Azat

6 Mart 2023

     Özgür, hür, serbest, bağımsız. Aynı karşılıktaki Farsça āzād ve Kürtçe azad sözlerinden. Pehlevice āzāt (= özgür; soylu) sözüne dayanmaktadır. Bu söz Avestaca āzāta– (=özgür, serbest, bağımsız; soylu) sözcüğünden kaynaklanmaktadır. Erkek şahıs adlarındandır. Azade şekli kadın şahıs adı olarak kullanılmaktadır. Azerice āzad, Özbekçe àzàd, Arnavutça, Uygurca, Kazakça, Kırgızca, Başkırtça ve Tatarca azat, Türkmence azāt, Sırpça ázad, Bulgarca azát ve Yunanca azáti (=serbest bırakma).