Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Azı

25 Kasım 2022

     Alt ve üst çenenin iki yanında beşer tane bulunan öğütücü dişlerin adı. Kaşgarlı’nın sözlüğünde azığ şekliyle yer etmiştir. Bugünkü azı sözü azığ’dan dönüşmüştür. Azerice ve Türkmencede azı, Kazakça, Kırgızca ve Kırım Tatarcasında azu şekliyle telaffuz edilmektedir.