Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Azmak

4 Nisan 2024

     AZMAK (I)  Bir ırmak veya dereden taşarak oluşan su birikintisi; bir ırmak veya dereden ayrılan kol. Türkçe azmak (=taşmak, kabarmak, doğru yoldan çıkmak) yüklemiyle bağlantılıdır. Karadeniz’in kuzeyindeki Azak Denizi adı Türkçedeki az (=azmak, taşmak, yoldan çıkmak) sözcüğüne aynı dilde fiilden sıfat, yer adı, yalın ve yoğun adlar türeten -ak (<[g]ak) son eki eklenerek türetilmiştir.

     AZMAK (II)  Taşkınlık göstermek, sapıtmak, doğru yoldan çıkmak. Kıpçakça ve Orta Çağ Türkçesindeki az (=azmak, sapmak, yoldan çıkmak) sözcüğünden Türkçe fiil son eki olan -mak ekiyle türetilmiştir.