Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacanak

31 Ekim 2021

     Birbirine göre iki kız kardeşin eşleri. Moğolca baçagan (=kız çocuk, kız) sözüyle ilişkili olabilir. Türkmence, Uygurca, Kırgızca, Tatarca baca, Özbekçe bàcä, Kazakça baja ve Azerice bacanag sözleri ‘bacanak’ karşılığındadır. Bacanak sözündeki –nak son ekinin Farsça ve Kürtçedeki -nak (= -lı, -li) eki olması olasıdır. Bu açıdan bacanak sözünün bacınak (=bacılı) şeklinden kaynaklandığı varsayılabilir. Bacılarla evli olmak bakımından bacanak sözü kullanılmıştır. Kıpçakça paçnak veya bacanak şekliyle ifade edilmiştir. Sanskritçe bagini (=kız kardeş) sözüyle bağlantılıdır. Bulgarca ve Sırpça badžanak biçimi Türkçeden aktarılmış gibidir.