Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Badem

9 Kasım 2020

     Bir ağaç türü ve onun meyvesi. Farsça bādam sözünden Türkçeye nakledilmiştir. Sanskritçe bādāma veya vātāma; Hintçe, Bengalce ve Nepalce bādāma, Urduca bādām, Pehlevice wādām, Farsça bādām veya bāyām şekilleri görülmektedir. Farsça bāyām şeklinden Anadolu’da pāyām biçimine dönüştürülmüştür. Payamlı, Acıpayam gibi yer adlarıyla karşılaşılmaktadır. Kıbrıs’ta padem şekli telaffuz ediliyor. Kıpçaklar bayam olarak biliyorlardı. Bir kısım Oğuz boylarında payam biçimi dile getiriliyor. Günümüzde de payam şekli tercih ediliyor. Kürtçenin konuşulduğu farklı yörelerde ‘badem’ karşılığında bayv, bayıv, behiv, peyam gibi farklı şekiller ifade ediliyor. Tacikçe bodom, Peştuca ve Sindice badam, Malayamca badām diye biliniyor. Türkçeye yakın dillere de geçen badam kelimesinin yaygın bir kullanımı mevcuttur. Kazakça, Kırgızca ve Uygurca badam sözü telaffuz edilmektedir.