Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Bağ

29 Mayıs 2021

   Üzüm yetiştirilen alan, üzüm kütüklerinin dikili olduğu yer. Farsça baġ (=meyve bahçesi) sözünden. Farsça baġ sözü, Pehlevice bāg (=bahçe, meyve bahçesi) kelimesinden aktarılmıştır. Farsça baġ sözcüğüne aynı dilde ‘-cı, -ci’  karşılığındaki -bān son eki eklenerek bağban (=bağcı, bağ koruyucusu) sözü türetilmiştir. Farsça baġ sözcüğüne aynı dildeki küçültme eki olan -çe eklenerek baġ-çe (>bahçe) sözüne varılmıştır.   

   Bir diğer bağ kelimesi Orta Çağda Türkçede kullanılan bag (=düğüm, bağlanacak ip) sözünden gelmektedir. Bu sözcüğün Hint-Avrupa Dillerinden nakledildiği anlaşılmaktadır. Söz gelimi Galce bag (=bağlanmış eşya, denk) sözü bulunuyordu. Latince pagō (=anlaşmaya varmak, aynı fikirde olmak) sözüyle de ilişkilidir. Buradaki bağ sözü Kazakça bav, Uygurca, Türkmence ve Azerice bağ şekliyle telaffuz edilmektedir.