Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Bağırsak

21 Nisan 2024

     Mideden sonra gelen ve besinlerin dışarı atılmasını sağlayan uzun ve kıvrımlı dar organ. Orta Çağ Türkçesindeki bagırsuk (=bağırsak) sözcüğünden geliyor. Türkçe bağır (<bagır: göğüs, karaciğer, vücut boşluğundaki iç organların genel adı) sözcüğüyle bağlantılıdır. Azericede bağırsagErmenicede bagırsak şekliyle kullanıldığı görülmüştür. Halk arasında barsak şekliyle de telaffuz edilmektedir.