Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Bahadır

29 Ağustos 2020

     Yiğit, kahraman, muzaffer, galip. Farsça bāhādur (=kahraman, savaş galibi, muzaffer) sözünden alınmıştır. Farsça bāhādur, aynı karşılıktaki Moğolca baġatur ile bağlantılıdır. Bu söz Orta Çağ Türkçesinde de baġatur (=kahraman) şekliyle biliniyor. Moğolca baġatur’un Eski İran Dillerindeki Baga (=Tanrı, bey, egemen, aziz) sözünden alınmış olduğu sanılmaktadır. Bu sözün Macarca bator, Çince mo-ho-to, Lehçe bahatır, Rusça bagatur, Urduca bahadır ve Bulgarca alobogatur biçimlerinden söz edilmektedir.