Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Bahane

6 Haziran 2022

     Gerçek sebebi gizlemeye yönelik uydurma sebep. Farsça bahāne (=vesile, sebep; kusur, noksan; yalandan özür) kelimesinden alıntıdır. Aynı karşılıktaki Pehlevice vahānag, Eski Farsça vahāna (=örtü) sözcüğüyle bağlantılıdır. Buradaki vah kökü Avestacada ‘örtü’ karşılığındadır. Kürtçe bahane, mane; Urduca bahanah, Azerice bähānä, Türkmence bahana, Uygurca bahana, Özbekçe bähànä.