Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahar

21 Aralık 2019

     Kış ile yaz arasındaki mevsim. Anadolu’da şahıs adı olarak da kullanılmaktadır. Zendce vańhara ya da vańhra, Eski Farsça vāhara sözlerinden kaynaklanmıştır.Sanskritçede vasantah sözü ‘bahar’ demektir. Sanskritçede vasantakâlah (=bahar zamanı), vasantotsavah (=bahar bayramı), vasantadūtah (=baharın habercisi) olarak biliniyordu. Bu nedenle, bahar sözünün kimilerinin aktardığının aksine Sanskritçeden kaynaklanmadığı görüşündeyim. Latincede ver (=bahar) sözünün yukarıdaki İrani sözlerle bağlantısı aşikâr değildir. Sindhice bhar, Tacikçe ve Özbekçe bähàr, Urduca bahar, Moğolca khavar, Kürtçe bxar ya da bahar, Azerice bahar diye bilinmektedir. Azeriler ve Türkmenler bahar mevsimi için hem bahar hem de yaz demektedirler. Başkırtlar ve Tatarlar ‘bahar’a yaz derken, Uygurlar hem bahar hem de ätiyaz diye ifade ediyorlar. Danimarkalılar bahar karşılığında forar, İsveçliler vår (vårar), Norveçliler vår demektedirler. Bahar ve bahar karşılığındaki bu sözlerin köken açısından ortak bir maziye dayanmış oldukları anlaşılmaktadır.