Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Baht

14 Şubat 2021

   Kısmet, talih, kader, felek, mukadderat. Farsça baḥt (=talih, kader, kısmet) sözünden Türkçeye geçmiştir. Farsça gibi İranî bir dil olan Kürtçede beḥt; Beluçça, Afganca, Tacikçe, Urduca ve Ermenice baḥt Pehlevice aynı karşılıktaki baḥt sözünden aktarılmıştır. Pehlevice baḥt ise Avestaca baḥta (=kısmet, kader, alın yazısı, nasip) kelimesinden kaynaklanmıştır. Sanskritçe bhakta (=taksim edilmiş, bölünmüş, kaderi belirlenmiş) ile aynı kökten olabilir. Nepalce Bhāgya, Hintçe bhagy de ‘kader’ veya ‘kısmet’ diye biliniyor.

    İran Dillerinde mevcut olan baḥt kelimesi Türkçe eksenli dillere de intikal etmiş. Azerice ve Uygurca bäḥt, Türkmence bağt, Özbekçe baḥt, Kazakça ve Kırgızca bakıt, Tatarca bähit diye ifade edilmektedir.