Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Bakır

1 Şubat 2020

     Kızıl renkli bir maden türü. Kimyada CU simgesi ile gösterilen bir element. 1000 dereceyi aşınca erimeye başlar. Orta Çağdan beri Türkçede bakır adıyla bilinmektedir. Türkçe pek sözüyle bağlantılı olması olası bak sözü ‘katı, sert’ ve -ir son eki ‘taş ya da maden’ karşılığında ifade edilmiş olabilir. Kaşgarlı Mahmud bakır kelimesini hem ‘Çin parası’, hem de ‘bakır’ karşılığıyla belirtmektedir. Buna rağmen, bakır sözcüğünün Çince olduğunu sanmıyorum. Sırpça, Hırvatça ve Boşnakça bakar, Slovence baker, Makedonca bakar ve Arnavutça bakër sözleri bildiğimiz ‘bakır’ın karşılığındadır. Türkçede bakır sözüyle yapılmış olan bakraç sözünün bakır-aç şeklinden dönüştüğünü sanıyoruz. Bkz. Bakraç.