Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Bakteri

6 Mayıs 2024

     Bölünerek ve hızla çoğalan tek hücreli canlı. Fransızca bactérie (bakteri) sözcüğünden. Modern Latincede bacrerium şekliyle biliniyor. Bu sözcük ilk kez Alman doğa bilimci Christian Gottfried Ehrenberg tarafından 1838 yılında bilimsel bir terim olarak kullanıldı. Eski Yunanca baktería (=değnek, çubuk, baston) sözcüğüne dayanıyor. Bu sözcük aynı dildeki baktéríon (=küçük çubuk) sözcüğüyle bağlantılıdır. Bu sözcük aynı dildeki báktron (=yürüme çubuğu/değneği, baston) sözcüğüne küçültme son eki olan -aríon ekiyle türetilmiştir. İngilizce ve İspanyolca bacteria, Almanca Bakterie, İtalyanca batterio, Portekizce bactéria, Hollandaca, İsveççe, Norveççe ve Romence bacterie,  Rusça bakteriâ.