Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Baldız

8 Şubat 2023

     Bir erkeğin eşinin kız kardeşi. Orta Çağ Türkçesindeki baldız (=erkeğin eşinin kız kardeşi) sözünden. Bu söz Sanskritçe bāla (=kız çocuk, genç kadın) sözüyle bağlantılıdır. Bkz. Bala. Baldız sözündeki -dız son ekinin Türkçede kullanıldığı anlaşılıyor; tıpkı yaldız gibi. Bununla birlikte Orta Çağ Türkçesinde baltır (=baldız) sözü de aktarılıyor. Azerice, Kazakça, Kırgızca, Başkırtça ve Tatarca baldız, Özbekçe bàldiz,  Bu dillerin yanı sıra Kürtçe balduz veya baldiz,  Zazaca/Deylemice baltuzı, Ermenice baldiz, Makedonca baldaza, Sırpça bàlduza, Bulgarca baldıza ve Arnavutça ballduzë.