Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Bali

14 Kasım 2021

     Erkek şahıs adlarından. Farsça bala (=yüce, ulvi) sözünden evrilmiştir. Orta Çağda Uygurlar, Harzemşahlar ve mücavir kavimlerde Bala, Bala Han adlarıyla karşılaşılıyor. Bu adın Kaşgarlı’nın sözlüğünde bulunan bala (=insan ve hayvan yavrusu; yardımcı, çırak) sözüyle ilişkili olduğunu sanmıyorum. Farsça kökenli Bala adının zamanla Bali şeklinde ifade edilmiş olması mümkündür. Bektaşilerde görülen Bali adının da yine Farsça bala (=yüce, ulvi, üst, üzere, kamet, yukarı) kelimesinden kaynaklandığı kanısındayım. İslam öncesi dönemde Farsçadan aktarılan bala sözü şahıs adı olarak kullanılıyorken Arapça baliğ (=olgun, erişmiş, aklı kemal bulmuş) kelimesiyle bir münasebetin olmadığı görüşündeyim. Osmanlı döneminde Bali Beğ adı görülmektedir.