Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Balık

8 Şubat 2023

     Suda yaşayan, solungaçla solunum yapan ve yumurtadan üreyen canlıların adı. Orta Çağ Türkçesindeki balık sözünden geliyor. Kıpçakça balık şekliyle bilinmiştir. Uygurca beliḳ, Kazakça, Kırgızca, Tatarca, Başkırtça balık, Özbekçe balıḳ, Türkmence bālık, Azerice balıg. Yunancada balúk, Farsçada balik, Sırpçada báluk, Macarca balek, Ermenice balik ve Suriye Arapçasında baliḳ şekilleri görülmüştür. Türkçedeki balık sözcüğünün kökeni belirsizdir. Macarca hal.