Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Banu

14 Eylül 2019    

   Farsça bânû (=ev hanımı, hanımefendi, gelin, kadın, hatun, bayan, bibi/hala; gül ve şarap şişesi) <Pehlevice banuk (=ev hanımı, hanımefendi). Farsça, Kürtçe ve Beluçça ban (=ev, dam, mesken) sözcüğüne istinaden kullanılmıştır. Pehlevice ban (=baca, çatı, üst kat) sözüyle de ilişkilidir. Farsça kedbanu (=evi idare eden kadın) sözüne benzer -bayanlar arasında- Şahbanu (=şah hanım), Nurbanu (=nurlu hanım), Serbanu (=hanımların başı, hanımlar hanımı), Gülbanu (=gül hanım; Kazakistan’da Gulbanu) adları görülmüştür.

    İran’da ‘banu’lu birçok yer adıyla karşılaşılmaktadır. Bir İlk Çağ kenti olduğu söylenen Sirbanu, Batı İran’da Baneh, Hazar Denizi’nin güneyinde Banu-ê Sahra ve İran Körfezi’ne yakın Banuband köylerinin yanı sıra Kerman eyaletinde Sarbanu dağı dışında Sakinebanu, Seyyid-ê banu yer adları da bulunmaktadır.

  Ülkemizde Malazgirt’e bağlı Bani, Lice’ye bağlı Banadıran, Eruh’a bağlı Bana, Şırnak’a bağlı Banibatyan gibi eski köy adlarıyla karşılaşmaktayız. Bu yer adlarındaki ban ön eki ‘dam, ev, mesken’ karşılığındadır.

 Batı ülkelerindeki İngilizce Lady (=hanımefendi), Fransızca mademoiselle (=evli olmayan kız) sözcükleri Farsçadaki bânû karşılığındadır. Aynı şekilde, Fransızca madam, madame, miss, mistress, missis, dame sözleri de ‘ev sahibesi ya da bayan’ karşılığındadır ve Farsçadaki Bânû adına karşılıktır.