Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Bar

30 Mart 2020

     Erzurum ve Artvin dolaylarında el ele tutuşarak icra edilen halk danslarına bar denilmektedir. Ermenice parel (=dans etmek, raks etmek) fiiliyle bağlantılı olan Ermenice par (=dans, raks) sözüne dayanmaktadır. Erzurum Ermenileri Ermenice par sözünü bar diye telaffuz ediyorlardı. Bu nedenle, Türkçede de bar şeklinde yerleşmiştir. Erzurum, Artvin, Erzincan, Kars ve Ardahan havalisinde ‘el ele tutuşarak halka şeklinde oynanan oyunlar’ bar kelimesiyle ifade edilmektedir. Erzurumda bar tutmak sözü de kullanılmaktadır. Gümüşhane yöresinde ‘davul zurna’ ile oynanan halk danslarının genel adı’ bar olarak bilinmektedir. Bar oynanırken çalınan ‘oyun havası’ bar havası adıyla anılmaktadır.