Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Barhana

2 Aralık 2022

     Yüklük, yük eşyası indirilecek yer; göç eşyası, ev eşyası; küçük kervan, kafile. Farsça/Kürtçe bār (=yük) ve ḫāne (=ev, mesken) sözcüklerinden türemiştir. Farsça bar-ḫāne (=yük eşyası konulan yer, yüklük) sözünden alıntıdır. “Kadalı kavgalı şu benim başım / Yüklendi barhanam kaldı kardaşım / Her daim akıyor gözümden yaşım / Ağlama gözlerim senden usandım.” (Karacaoğlan).