Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Barka

23 Aralık 2023

     Büyük sandal; nehir veya kanallarda yük taşıyan bir tür tekne.  İtalyanca barca (=sandal, kayık, küçük tekne; gemi) sözcüğünden. XV. yüzyılda Geç Latincede barca ‘küçük gemi’ karşılığında ifade edilmiştir. Fransızcada barque (bark: ‘kayık, sandal’) sözcüğü aynı köktendir. Yunanca bárka (=kayık, sandal) sözcüğü biliniyor. Vulgar Latincede barica şekliyle kullanılmış. İspanyolca barca, Portekizce barca veya barco, Hollandaca bark, Romence barça, Almanca Barke.