Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Barlas

12 Kasım 2021

     Erkek şahıs adlarından. Moğol boyu barulas adından dönüşmüştür. Barulas Moğol boyu, Moğolların Nirun boylar grubuna dahildi. Barlas Türkçe bir kelime olmadığından Türkçede bir karşılığı bulunmuyor.