Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Barut

30 Aralık 2022

     Ateşli silahlarda mermi ya da güllenin atılması veya kayaların parçalanması vb. yerlerde kullanılan kükürt, kömür tozu ve güherçileden oluşan patlayıcı madde. Farsça bārūd (=güherçile) kelimesinden alınmıştır. Orta Yunanca pýrōton (=yanıcı madde) sözüyle bağlantılıdır. Yunanca pyrótoublo (=ateş tuğlası), pýrios (=yakıcı, hararetli, ateşten, ateşli),  pyritida (=barut) gibi pyr- ön ekiyle başlayan sözler aynı köktendir. Yunanca baroýti (=barut) sözü biliniyor. Eski Yunanca pyretós (=ateş, yakıcılık) ve pýrinos (=ateşli, alevli) sözlerine dayanmaktadır. Eski Yunanca pyróō (=ateşle yakmak) yükleminden kaynaklanmaktadır. Aynı dilde pyr- ön eki yakmakla ilişkilidir. Kürtçe barut, Azerice barıt, Urduca ve Arapça bārūd, Ermenice, Arnavutça ve Makedonca barut, Bulgarca barút, Sırpça bárut, Yunanca baroýti veya barúti.