Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Bastık

29 Ocak 2021

     Pestil. Kimi ağızlarda pastık şekliyle de biliniyor. Ermenice pasteğ (=meyve kabuğu) sözünden alındığı sanılıyor. Ermenice pasteğ’in Rumca pastilos’dan geldiği varsayılıyor. Ancak bu tespitlerin doğruluğundan emin değilim. Yunancada pasteli (=susam helvası, tahin helvası) ve pastilia (=pastil) kelimeleriyle karşılaşılmaktadır. Pestil ve bastık sözlerinin bunlarla ilişkili olmadığı kanısındayım. Kürtçe postık (=deri, deri gibi olan şey) sözünden aktarılmış olması mümkündür. Kürtçe bastıḳ sözünün aynı dildeki postık (=deri) ile bir bağlantısının olabileceğini göz ardı etmemek gerekir. Ayrıca bkz. Post ve Pestil.