Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Basur

20 Mart 2023

     Kalın bağırsağın alt kısmında toplardamar genişlemesi. Aynı karşılıktaki Arapça bāsūr sözünden. Süryanice beşrā (=et) sözüyle bağlantılıdır. Bu söz Akadca širum (=et) sözüyle ilişkilidir.