Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Baton

1 Ocak 2023

     Hokey, beyzbol, kriket ve kayakta kullanılan sopa. Fransızca bâton (=baston, değnek, çubuk) sözcüğünden alıntıdır. Fransızca battre (=dövmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Fransızcada aynı kökten batterie (=bateri), battant (=çan tokmağı), battage (=harman dövümü), bâttonet (=küçük değnek), battu (=dayak yemiş) gibi sözler kullanılıyor. Latince batuere (=vurmak, dövmek) yüklemine dayanmaktadır. XII. yüzyıl Fransızcasında baston (=asa, sopa, baston) sözü XVI. yüzyıl Fransızcasında bâton şekliyle aynı karşılıkta ifade edilmiştir. Geç Latincede bastum (=sopa, çubuk, asa) sözüyle aynı köktendir. Eski Yunanca bastázo (=kaldırmak, taşımak, kucaklamak) yükleminden kaynaklanmış olabilir. İngilizce baton, İtalyanca bastone, Portekizce bastão, Ermenice p’aytik. Bkz. Baston.