Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Batur

29 Ağustos 2020

     Kahraman, cesur, yiğit. Moğolca ve Orta Çağ Türkçesindeki baġatur (=bahadır, cesur, yiğit; kahraman, şövalye) kelimesinden kaynaklanmıştır. Kazakça, Kırgızca, Başkırtça ve Tatarcada ‘kahraman’ sözünün yanı sıra batır kelimesi de kullanılmaktadır. Bu bağlamda, Türkçede batur şekliyle dile getirilmiştir. Arapça battal (=kahraman) kelimesiyle bir münasebetin olduğunu sanmıyorum. Bu kelimeler farklı mecralardan kaynaklanmış olmalıdır. Moğolca baġatur sözünün kökeni için bkz. Bahadır.