Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Bay

26 Ocak 2023

     Ulu, büyük, saygın, hürmetli, ağa; zengin. Türkçe aynı karşılıktaki bay sözcüğünden. Bu sözcük Eski İrani Dillerdeki baga (=saygın kişi; Tanrı) sözünden kaynaklanmıştır. Türkçedeki bey sözcüğü de aynı kaynaktan dönüştürülmüştür. Ayrıntı için bkz. Bey.