Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Bayan

23 Temmuz 2021

     Kadın, hanım; kadınların ad veya soyadlarının önüne getirilen bir hitap sözü. Bay sözcüğüne  -an çoğul eki getirilerek uydurulmuş bir sözdür. Bay kelimesi bey (<beg, bag) sözünden dönüştürülmüştür. Bayan sözünün Moğolca bayan (=varlıklı, bolluk, refah, hali vakti yerinde) sözünden esinlenilmiş olması mümkündür. Bkz. Bey.