Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Bayan

23 Temmuz 2021

     Kadın, hanım; kadınların ad veya soyadlarının önüne getirilen bir hitap sözü. Bay sözcüğüne  -an çoğul eki getirilerek uydurulmuş bir sözdür. Bay kelimesi bey (<beg, bag) sözünden dönüştürülmüştür. Bayan sözünün Moğolca bayan (=varlıklı, bolluk, refah, hali vakti yerinde) sözünden esinlenilmiş olması mümkündür. Bkz. Bey.