Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Baybay

19 Şubat 2023

     Hoşça kal; güle güle. Aynı karşılıktaki İngilizce bye-bye (bay’bay) sözünden. İngilizce bye (=hoşça kal; güle güle) sözcüğüne dayanıyor. Etimolojik açıdan İngilizce by (=yanında, yakınında; ile) ve bye (=hoşça kal) sözcüleri aynı köke dayanmış olabilir. Bu sözcükler İngilizcede bir kısım sözcüklerin önüne (by-street: ‘yan sokak’) veya ardına (good-bye: ‘güle güle’)  getirilmektedir. Proto-Germence bi (=etrafında, yaklaşık, yakınında, yanında) sözcüğüne dayanıyor. Orta Çağ Hollandacasında bie, aynı çağdaki Saksonca ve Frizcede bi sözcükleri ‘yakınında, yanında’ karşılığındadır.