Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Bayezid

16 Aralık 2020

     Ön Asya’da şahıs adı olarak bilinmektedir. Eski Ermenilerin taşıdığı Payazat (=ardıl, halef, mirasçı, sonra gelen) adından dönüştüğü kanısındayım. Beyazid adını taşıyanlardan en ünlüsü IX. yüzyılda İran Horasanı’ndan olan Bestam’lı tasavvufçu Bayezid-i Bestamî’dir. Bestamî Zerdüşti bir aileden geliyordu ve Aleviliğe meyilli idi. Zamanla kendisini tasavvufa adadı. Bayezid adının Abu Yezid (=Yezid’in Babası/atası) şeklinde yazılması veya o şekle dönüştürülmesi doğru değildir. Osmanlı padişahlarından Bayezid adını taşıyanlar olduğu gibi çocuklarından veya kardeşlerinden Bayezid adlı kimseler bulunuyordu. O halde, Bayezid adının Ermenice payazat (=ardıl, halef, mirasçı, sonra gelen) sözüyle ilişkili olması mümkündür. Bununla birlikte, Ermenice bu adın Eski İrani Dillerle münasebetli görülmesi uygundur. Pehlevice pay (=ayak, dayanak, sütun, destek, direk) ve yazd (yzd=’Tanrı, ilahi, kutsal’) sözleri kullanılıyordu. Pehlevice yazd, Zendcede yazat (=kutsal, mukaddes; Tanrı) diye biliniyordu. Bu takdirde ‘Tanrı’nın direği’ veya ‘kutsal dayanak’ gibi karşılıklarda dile getirilmiş olması olasıdır. Horasan’dan Dersim coğrafyasına gelip oradan Batı’ya yönelen Osmanlı ailesinin Yezid’e lanet ettiği aşikârdır. O nedenle, taşıdıkları Bayezit adı, Abu Yezid (=Yezid’in babası) diye izah edilemez.