Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Bayır

22 Nisan 2022

     Meyilli arazi. Arapça bāᵓir (=sürülmemiş arazi, ham toprak) sözcüğünden. Aynı dilde bāᵓire şekli de görülmektedir. Azerice bayır ‘evlerin dışındaki yer’ olarak biliniyor. Türkmence bayır ‘tepe’ karşılığındadır. Kürtçe bağır (=kayalık) sözcüğüyle ilişkisi belirsizdir. Bulgarca, Sırpça, Arnavutça ve Makedonca dillerine de geçerek benzer biçimlerde ifade edilmektedir. Ermenicede bayır şekliyle aynı karşılıkta kullanılmaktadır.