Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Baykara

26 Ocak 2023

     Büyük önder, ulu önder; pehlivan; doğan cinsinden yırtıcı bir kuş. Türkçe bay (=ulu, büyük, saygın, hürmetli; ağa, zengin) sözü Eski İrani Dillerdeki baga (=saygın kişi; Tanrı) sözüyle bağlantılıdır. Türkçede kara sözcüğü ‘güç ve kuvvet’ karşılığında ifade edilmiştir. Baykara kuşu için ayrıca bkz. Baykuş.