Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Baykuş

15 Eylül 2021

     Başında kedi kulağı gibi sorgucu bulunan yırtıcı gece kuşlarının genel adı. Kuş sözünün başına getirilen bay ön eki ‘egemen’ karşılığındaki Farsça bag ve Eski Farsça baga sözleriyle ilişkilidir. Baykuş’ta olduğu üzere Türkçede bay ön ekli kuş adlarıyla karşılaşılmaktadır. Şahin cinsinden yırtıcı bir kuş olan baysungur, doğan cinsinden yırtıcı bir kuş olan baykara diğer örneklerdir. Bu kuşlar yırtıcı sınıfından olduklarından ‘egemen, hükümran’ karşılığındaki bay sözcüğüyle tanımlanmışlardır. Azerice bayguş, Kazakça baykuş, Uygurca baykuş, Türkmence bāyğuş, Özbekçe bàyḳuş.