Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Bayrak

10 Mart 2020

     Önceleri aşiretleri, boyları, toplulukları ya da toplumları simgeleyen; sonraları devletlerin nişaneleri olan farklı renk ve işaretlerden oluşan kumaş parçası. İlk Çağda Sanskritçede patākā (=flama, sancak)adıyla biliniyordu. Bugünkü Bengalcede de patākā sözü ‘flama ya da sancak’ karşılığındadır. Aryen dillerden olan Soğdcada parāk sözü aynı karşılıkta ifade ediliyordu. Orta Çağda Türkçeye badrak şeklinde yerleşti. Bir kısım etimologlar Türkçede yer eden badrak sözünü batrak şekline çevirip bunun da ‘batırmak’la ilgili olduğunu öne sürmektedirler. Doğrusunu söylemek gerekirse, ben de yıllarca aynı kanıdaydım. Oysa, Orta Çağ Türkçesinden yüzyıllarca önce Sanskritçede patākā ve sonrasında Soğdca parāk sözlerinin ‘flama, sancak’ karşılığında telaffuz edilmiş olduğunu gördüğümde bu konudaki görüşlerimde değişme gerçekleşti. Soğdca parâk (=flama, sancak, bayrak) sözünün, Orta Çağda Türkçeye geçerek batrak şeklinde telaffuz edildiği anlaşılmaktadır.