Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Baytar

28 Kasım 2022

     Veteriner hekim. Arapça bayṭar (=hayvan hekimi) kelimesinden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeninin Eski Yunanca hippiatròs (=at doktoru) sözcüğünden kaynaklandığı sanılıyor. Bu son sözcüğün Eski Yunanca hippos (=at) ve iatrós (=doktor, hekim) sözcüklerinden türetilmiştir.