Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Baz

2 Ocak 2022

     Temel. Fransızca base (baz: ‘temel, taban’) sözünden. Latince basis (=kaide, basamak) aracılığıyla Eski Yunanca básis (=yürüme, adım atma, yürüyüş; taban, kaide) kelimesinden kaynaklanmıştır. Ksenophon’un ünlü Anabasis (= yukarıya sefer) adlı eseri Perslere karşı yapılan bir seferden dolayı Küçük Asya coğrafyasına dair anlatımlarla doludur. İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce base, Almanca Base.