Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Bedük

31 Ocak 2023

     Bir kısım soyadlarında görülen sözcük. Orta Çağ Türkçesindeki bedük (=büyük) sözcüğünden gelmektedir. Aynı çağdaki Türkçe bedü (=büyümek) yüklemiyle bağlantılıdır. Ancak bu sözün Hintçe badā (=büyük) sözcüğüyle ilişkili olduğu görülüyor.