Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Behzat

18 Mart 2020

     Doğuştan yaradılışı iyi olan. Farsça bih (=iyi) ve zād (doğmuş) sözcüklerinden oluşan bihzād (=iyi doğmuş) sözü, behzād şekline dönüşmüştür. Behzat, şahıs adı olarak kullanılmaktadır. Türkçede Behzat şekliyle bilinen bu adın, ‘iyi soylu, yaradılışı iyi olan’ karşılığında ifade edildiği anlaşılmaktadır. İran mitolojisinde Cemşid’in evlatlarından biri ile XV. yüzyılda yaşamış olan İranlı ünlü bir minyatürcü Behzād adıyla biliniyor.