Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Belge

20 Ocak 2020

     Vesika, delil, doküman. Cumhuriyet döneminde uydurulan sözcüklerden biridir. Fakat, tutunan ve benimsenen bir söz olarak kullanımı yaygınlaşmıştır. Türkçe bellemek yüklemiyle ilişkisi belirsizdir. Çünkü, Türkçeye yakın dillerde belge sözcüğü kullanılmamaktadır. Rusça, Türkmence, Tatarca, Kırgızca ve Başkırtça dokument sözü ‘belge’ yerine telaffuz edilmektedir. Azeriler aynı söze karşılık väsiğä ile sänäd sözünü dile getirmektedirler. Buna karşılık, Türkçede belge sözü öne sürülürken Kürtçe belg (=yaprak, sahife) sözünden esinlenilmiş olabilir. Kürtçede belgedang (=dosya, klasör), belgeyî (=belgesel) ve belgexane (=arşiv) sözleri bilinmektedir. Şahıs adı olarak kullanılan belgîn (=yapraklı) de son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Kürtçe gul-a belgîn, ‘çok yapraklı bir gül çeşidi’dir. Aynı dilde per (=yaprak) ve perık (=yaprakçık) sözleri mevcuttur.  Belg ve perık arasındaki değişimde b/p ve l/r dönüşümü dikkate alınmalıdır. Süryanice petka> Uygurca bitke (=vesika) sözleri de fonetik benzerlik taşıyan aynı içerikte sözlerdir. Hasan Eren, uydurma bir söz oluşundan olsa gerek ‘belge’ye sözlüğünde yer vermemiştir.