Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Belki

26 Mayıs 2023

     Olabilir, olabilir ki, muhtemelen, bir olasılıkla. Arapça bel (=ancak, fakat) sözcüğü ve Farsçada ilgi zamiri olan ki ekiyle türetilmiştir. Halk arasında belkim şekliyle de kullanılmıştır. Kürtçe ve Türkmence belki, Uygurca, Tatarca, Özbekçe, Başkırtça bälki, Kırgızca balkim,  Kazakça bälki veya bälkim, Azerice bälkä.