Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Belkıs

18 Haziran 2021

     Güneşe tapan Seba melikesinin adı olduğu sanılıyor. Oysa Seba öncesi Main’lilerin kraliçesi de olabilir. Tevrat ve Kur’an’da onunla ilgili anlatımlarla karşılaşılıyor. Tarihsel kaynaklarda Hz. Süleyman ile olan evliliğinden söz edilmektedir. Belkıs adının kökenine gelince İbranice pilégeş (=cariye) sözüyle bağlantılı olabilir. Eski Yunancada pallakis (=cariye) denilirken Eski Yunanca pallaké (=cariye) şekli de görülmüştür. Bu sözün Eski Yunanca palaks (=genç kız) sözüyle bağlantılı olması akla uygundur. Latince paeleks veya paelicis (=cariye) sözleri kullanılıyordu. Aynı karşılıkta Çağdaş Yunancada pallakida şekli görülmektedir. Antalya’nın Serik, Antep’in Nizip ilçelerine bağlı Belkıs adlı yerleşim yerleri mevcuttur. Ayrıca Yakın Doğu’da Belkıs adına izafe edilen birden çok mevki veya makam bulunmaktadır. Türkçede bu adın Balkız şekline de dönüştürüldüğü görülmektedir. Ayrıca Belkız şekliyle de karşılaşılmaktadır. Antalya’daki Aspendos yerleşmesinde Belkıs Tiyatrosu adıyla Roma dönemi tiyatrosu bulunuyor.