Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Belli

1 Ocak 2022

   Bilinen, aşikâr, görünen. Türkçe bel (=işaret, nişan) sözcüğüne istinaden -li ekiyle belli (=işareti, nişanı olan) denilmiş olmalıdır. Orta Çağ Türkçesindeki belgü (=alamet, nişan, im) sözcüğüyle bağlantılıdır. Kürtçe bêlu veya belli sözcükleri de aynı karşılıktadır. Türkmence belli, Uygurca bälgilik, Tatarca bilgili, Kırgızca belgilü, Kazakça belgili, Azerice bälli.