Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Bende

28 Şubat 2020

   Bağlı, kul, köle. Eski Farsça bandaka (=köle), Pehlevice ve Partça bandak, Kürtçe bendık sözleri genellikle ‘bağ, bağlı, ip, sicim; köle, esir’ gibi karşılıklar içermektedir. Kürtçe bende (=bağımlı, bağlı olan, köle, hizmetçi, esir) sözünün yanı sıra aynı dilde bend (=sicim; sûr, hisar), bendık (=ip, iplik), bendav (=su bendi, baraj), bendelbend (=sıradağlar), bender (=liman), bendî (=tutuklu, esir), bendsol (=ayakkabı bağcığı) ve benzeri sözler bulunmaktadır.

   Tacikçe banda (=bende, köle) sözü Farsçayla bağlantılıdır. Türkçede ‘bendeniz’(=köleniz) sözü, kendini bir saygın kişiye tanıtımlarda kullanılıyordu.