Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Bendir

7 Mart 2022

     Tekkelerde zikir esnasında çalınan zilsiz def şeklindeki müzik aleti. Genellikle mazhar adıyla bilinmektedir. Arapça bendîr sözünden. Arapçada bandir şekliyle de biliniyor. Sumerce pan (=daire) sözcüğüne dayanmış olabilir. Sumerce pan-tur (=küçük yay) sözüyle bağlantılı olduğu kanısındayım. Yunanca pandora, Ermenice pandir, Gürcüce panturi ve Alanca/Osetçe fandyr sözleri ‘müzik aleti’ karşılığındadır.