Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent

28 Şubat 2020

     Bağ, bağlam, bağlama, suyun tutulması/baraj vd.  Fasça band sözü Türkçede bent şekliyle yer etmiştir. Farsçada da bend şekliyle telaffuz da görülmektedir. Türkmenceye de geçen bend sözü bu dilde ‘baraj’ karşılığındadır. Türkçede kullanılan bant sözü de Farsça bend’den dönüşmüştür. Osmanlıdan bu yana kanun maddelerinin kendi içindeki kısımlardan her biri için telaffuz ediliyordu: “20. maddenin 2. bendi” gibi. Ayrıca, divan edebiyatında dört ya da daha fazla mısradan oluşan bölümlerden her birine de bend/bent deniliyordu. Makalelerin her bir paragrafı bend olarak görülüyordu. Bent aynı zamanda boğum ve hakka karşılığında kullanılmıştır. Nedim’in şu dizeleri bendin bu son kullanımına örnek oluşturabilir: “Sen açıl gül gibi zār ile hezār olsun Nedîm/Bend bend olsun ham-ı zülfün şikâr olsun Nedîm”. Birini kendine bent etmek, birini kendine bağlamak; birine bent olmak, birine bağlanmak, tutulmak, âşık olmak’ demektir. Bkz. Bende.